ENTEROFURİL 200MG®

POZUNTULAR ÜÇÜN SƏBƏB YOXDUR!

İslıalı törədən səbəblərə təsir edir.
Bağırsağın normal mikroflorasım qoruyub saxlayır.
Bakterial ağırlaşmaların inkişafının qarşısını alır.
Uşaqların həyatlarının 1 ayından etibarən suspenziya şəkildə qəbul etməsinə icazə verilir.