Prospect: Informaţii pentru consumator/pacient
Lysobact 20 mg/1 g cremă
Clorhidrat de lizozim

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.
-      Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
  • Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
  • Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
  • Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.
 
Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Lysobact  şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Lysobact
3. Cum să luaţi Lysobact
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Lysobact
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
 
 
1. Ce este Lysobact şi pentru ce se utilizează
Lysobact  conţine substanţa activă numită clorhidrat de lizozim. Lizozimul are o acțiune dovedită împotriva bacteriilor, virusurilor și ciupercilor. De asemenea, acesta are un efect favorabil asupra procesului de vindecare a rănilor.
 
Lysobact  se utilizează pentru:
Tratamentul local adjuvant al leziunilor cutanate de origine herpetică.
Tratamentul local adjuvant de plăgilor minore și leziunilor (deteriorarea tegumentului), cu scopul de a stimula epitelizarea pielii.
 
 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Lysobact
Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați alte medicamente, dacă suferiţi de o boală cronică, o tulburare a metabolismului, dacă sunteți hipersensibil la medicamente sau aţi avut reacţii alergice la unele dintre ele.
 
Nu luaţi Lysobact :
  • dacă sunteţi alergic hipersensibil la clorhidrat de lizozim sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6),
  • dacă sunteţi alergic la albușul de ou
  • dacă pielea dumneavoastră este lezată sever.
 
Nu luați acest medicament dacă oricare dintre cele de mai sus este valabil pentru dumneavoastră. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest medicament.
 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Lysobact :
Nu utilizaţi acest medicament pentru a trata leziuni la nivelul ochilor.
Nu aplicați Lysobact în jurul sau în apropierea ochilor.
 
Lysobact  împreună cu alte medicamente
Țineți cont de faptul că această informație se poate referi la medicamentele pe care le mai luaţi, precum și medicamentele pe care intenționați să le luaţi în viitor.
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau aţi putea lua orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală.
Nu se cunosc.
 
Sarcina şi alăptarea
Înainte de a lua acest medicament consultaţi medicul dumneavoastră sau farmacistului.
 
Sarcina
Ca măsură de precauţie, medicamentul nu se va administra în sarcină.
 
Alăptarea
Deoarece nu există suficiente date cu privire la excreția în laptele matern, medicamentul nu trebuie utilizat în timpul alăptării.
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Lysobact nu influenţează asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
 
Informaţii importante privind unele componente ale Lysobact
Lysobact conţine parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de etilt,  parahidroxibenzoat de propil. Poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate).
 
 
3. Cum să luaţi Lysobact
Preparatul este destinat numai pentru uz extern, cutanat.
Crema se va aplica de 2-3 ori pe zi, direct pe plagă sau leziune. Suprafața afectată a pielii trebuie curățită înainte de fiecare aplicare a cremei.
Crema trebuie aplicată în cantitate suficientă pentru a asigura un bun contact cu plaga.
 
Notă:
Din punct de vedere al igienei, precum și pentru a evita posibila infecție, se spală mâinile bine înainte și după aplicarea cremei.
 
Nu se vor efectua pansamente ocluzive în timpul aplicării cremei.
 
Dacă luaţi mai mult Lysobact  decât trebuie
Dacă aţi luat o doză mai mare de medicament decât doza care vi s-a prescris, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului!
 
Luați ambalajul medicamentului cu dumneavoastră, pentru ca medicul să vadă ce medicament ați aplicat.
 
Dacă uitaţi să luaţi Lysobact
Dacă ați uitat să aplicați medicamentul, nu luaţi ulterior o cantitate dublă de medicament, dar continuaţi aplicarea medicamentului conform schemei de dozare uzuale.
Dacă ați uitat să aplicați o doză de Lysobact, aplicați-o imediat ce vă amintiți. După aceasta aplicați doza ulterioară în conformitate cu schema de dozare uzuală şi în mod corespunzător.
 
Dacă încetaţi să utilizaţi Lysobact
Este important să continuaţi să aplicați Lysobact atât timp cât v-a recomandat medicul dumneavoastră. Dacă încetați brusc utilizarea acestui medicament, nu sunt așteptate efecte negative.
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea Lysobact adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 
 
4. Reacţii adverse posibile
Ca toate medicamentele, Lysobact poate provoca reacţii adverse.
Pot să apară următoarele reacţii alergice precum:

Rare – reacţii alergice cutanate precum urticarie, prurit, sensibilitate la soare (fotosensibilitate).
 
Foarte rare – reacții alergice severe cum ar fi șocul anafilactic (care poate provoca scăderea bruscă a tensiunii arteriale, probleme de respiraţie)), umflarea bruscă a feței și gâtului (edem Quincke).
 
Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amed.md sau e-mail:farmacovigilenta@amed.md
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament
 
 
5. Cum se păstrează Lysobact
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C.
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP.
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.
 
 
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii
Ce conţine Lysobact
Substanţa activă este: clorhidrat de lizozim 20 mg (corespunzător cu 800 000 U-FIF).
Celelalte componente sunt ceară albă de albine, ulei de parafină, aromă de mentă, palmitat de cetil, emulgator 2155, fosfat trisodic dodecahidrat, parahidroxibenzoat de metil, parahidroxibenzoat de etil, parahidroxibenzoat de propil, apă purificată.
 
Cum arată Lysobact  şi conţinutul ambalajului:                      
Cremă
Cremă vâscoasă de culoare albă cu aromă de mentă.
 
Conţinutul ambalajului:
Câte 15 g în tub de aluminiu. Câte 1 tub împreună cu prospectul în cutie de carton.
Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul
 
Deţinătorul certificatului de înregistrare
Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia şi Herțegovina.
 
Fabricantul
Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry, Joint Stock Company, Sarajevo, Jukiceva 53, Bosnia şi Herțegovina.
 
 
Acest prospect a fost aprobat în septembrie 2016
 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amed.md/